Velkommen til Bjerkreim legekontor

Bestill time
Forny resept
Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon

Bestill time digitalt!

Via Helsenorge.no kan du ta kontakt når det passar deg, så svarer me når me har tid. Du kan også finna ledig legetime hjå fastlegen, og bestilla direkte på nettet. Dørene våre er opne mellom 08-16, men viss det er travelt må me prioritera dei som har bestilt time på førehand.

Viktig informasjon

Telefon
Ved timebestilling, reseptfornying etc – bruk helst Helsenorge.no. Ved behov for avklaring pr. telefon bør du ringa mellom 9-12 eller mellom 13-15. Viss det er akutt og alvorleg, så ring 113 (AMK) eller 116117 (legevaktsentralen).

Laboratoriet
Det må påreknast ventetid ved frammøte for å ta blodprøvar dersom det ikkje er avtalt på førehand. Prøvar som skal sendast til sjukehuset må takast seinast kl 14. Husk å merka uringlas etc med fullt namn og fødselsdato. Du må ha time hjå lege dersom du trur du treng å få skylt øyrene. 

Bytta fastlege?
Sjå her. Alle som bytter fastlege frå eit legekontor til eit anna, bør be sitt tidlegare fastlegekontor om å overføra elektronisk journal til det nye legekontoret.  

eKonsultasjon
Dersom du ikkje ønsker å møta på legekontoret, kan du be om eKonsultasjon. Dette koster det same som vanleg konsultasjon, og det kan ta tid før e-konsultasjon blir besvart.

E-post
post@bjerkreimlegekontor.nhn.no (ikkje bruk til sensitiv informasjon)

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI