Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bjerkreim Legekontor

 

Bruk munnbind på legekontoret. Ved nyoppstått sår hals, hoste, feber skal du ta hurtigtest før du kjem inn. Barn under 12 år treng ikkje bruka munnbind. Både munnbind og hurtigtest er tilgjengeleg i inngangspartiet til legekontoret.
 

Midlertidig stopp i blåreseptforskrivning

Det er frå 1. januar 2022 innført personleg gebyr for legar som skriv ut blå resept på feil grunnlag. Denne ordninga påfører helsepersonell ein personleg økonomisk risiko og rokkar ved tilliten som helsevesenet er bygd på. Legen har ingen gevinst av å skriva ut blå reseptar. 
 
Legeforeningen har kravd at Helseministeren fjerner dette gebyret. Dette har ikkje skjedd, og Legeforeningen har vedtatt følgjande:

Legeforeningen råder sine medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden. 

Den enkelte lege må særlig vurdere sårbare pasientgrupper som ikke vil være i stand til å søke refusjon hos Helfo.

Me håper gebyr-ordninga blir fjerna så snart som mogleg slik at forskrivning av blå resept kan bli gjenopptatt.

Influensavaksine

Det er framleis mulig å få vaksine mot vanleg influensa. Vaksinen er godkjent frå seks månaders alder, og er tilrådd ei rekke risikogrupper, herunder gravide i 2.  og 3. trimester, alle som har fylt 65 år og ved mange kroniske sjukdomar.

Vaksine blir gitt i opningstida alle kvardagar på Bjerkreim legekontor, fortrinnsvis mellom 1330-1515. Henvend deg i resepsjonen. Det kan bli litt ventetid før vaksinering, og uansett må du venta 20 minutt etter vaksinedose.  

Vaksinen kostar kr 200 for friske under 65 år, og 50 kroner for risikogrupper. Betal helst med bankkort. Husk ID.

Covid-test

Sjå kommunen sine nettsider for utlevering av sjølvtest og reglar for testing. Du kan mellom anna henta sjølvtest i inngangspartiet til legekontoret.
 
Dersom du må få tatt bekreftande covid-test av helsepersonell, kan du ta kontakt med Bjerkreim legekontor for avtale. Du skal ikkje inn på legekontoret når du tar slik test. Dette blir gjort utanfor gitterporten i etasjen nedanfor.
 
Attestert test-resultat

Attestert papirutskrift av prøveresultat kostar 100 kr.

 

Telefontider

Ved timebestilling, reseptfornying etc - bruk helst Helserespons-app på mobiltelefon, eller bestillingsmeny til høgre på denne web-sida.


Ved behov for avklaring pr telefon bør du ringa mellom 9-12 eller mellom 13-15. Husk at ved akutt alvorleg sjukdom eller skade må du ringa 113.

Laboratoriet
Det må påreknast ventetid ved frammøte for å ta blodprøvar dersom det ikkje er avtalt på førehand, spesielt er det travelt mellom 08-09 på måndagar.

Husk å merka uringlas etc med fullt namn og fødselsdato.

Du  må ha time hjå lege dersom du trur du treng å få skylt øyrene. 

Bytta fastlege?
 
Sjå her. Alle som bytter fastlege frå eit legekontor til eit anna, bør be sitt tidlegare fastlegekontor om å overføra elektronisk journal til det nye legekontoret.
 
eKonsultasjon

Dersom du ikkje ønsker å møta på legekontoret, kan du be om eKonsultasjon pr video eller telefon. Dette koster det same som vanleg konsultasjon.

Videokonsultasjon

1) Bruk mobil, mac eller PC: gå inn på http://join.nhn.no
2) Trykk på "video" (bilete av videokamera)
3) I feltet "Search to call" skriv du bjerkreim@vm.nhn.no
4) Vent til legen starter videokonsultasjon

Alternativ til punkt 1: last ned "Pexip Infinity Connect".

Kopla deg opp 5 minutt før avtalt tid. Det kan bli noko ventetid. Unngå bakgrunnsstøy og lys bakfrå. Ha gjerne klar ei lykt viss det er noko legen skal sjå på. Videokonsultasjon kostar det same som vanleg konsultasjon. Gratis for barn, gravide og ved frikort. 

 

E-post

post@bjerkreimlegekontor.nhn.no

NB: Ikkje send sensitiv informasjon på SMS eller epost!