Attestprisar Bjerkreim legekontor

 Pris
Fallskjermhopparkr 1.350,-
Mikrofly o.l.kr 1.350,-
Førerkortkr 520,- 
Dykkerattestkr 1.350,-
Offshoreattestkr 2.000,- 
Enkle attestasjonarkr 100,-
  
Øvrig iht. salærforskriften.