Velkommen

PÅ GRUNN AV BRANNSKADE I BJERKREIMSHALLEN 24. FEBRUAR 2017 BLIR LEGEKONTORET FLYTTA TIL HERADSHUSET (KOMMUNEHUSET) PÅ VIKESÅ. ME OPNAR MÅNDAG 27. KL 0800. INNGANG MOT ESSO.

ME SEIER OSS LEIE FOR ULEMPER DET HAR MEDFØRT AT KONTORET VAR STENGT 24. FEBRUAR.

TAKK TIL KOMMUNE / ORDFØRAR / RÅDMANN og BRANN / POLITI / AMBULANSE.

LEGEKONTORET HAR FRAMLEIS TELEFONNUMMER 51204330.

- - -

 

Dersom du har tid til å venta, gjer du arbeidet vårt enklare ved å bruka meldingsfunksjonar i HelseRespons-app, SMS eller på nettsida for å kontakta legekontoret.

Men viss det hastar eller du ønsker å prata med oss, prøver me å svara på telefonen så raskt som mogleg kl 08-16 alle kvardagar.